BREAKING NEWS

Про Нас

ГО “ВМГО “СКМ” (СКМ) – Всеукраїнська громадська молодіжна організація, створена у листопаді 1993 року.
СКМ бере активну участь у формуванні державної молодіжної політики, розвитку самоврядування, має своїх представників в органах влади.
СКМ є членом Українського Молодіжного Форуму та Громадської Ради при Міністерстві Молоді та Спорту України.
СКМ сповідує Соціальну державу.
Соціальна держава – це система суспільних відносин, що знаходяться у розвитку, яка на основі постійного вдосконалення форм соціального та економічного самоуправління, розкриття творчих сил людей, забезпечує постійне зростання благополуччя народу.
Наші основні принципи: народовладдя, соціальна справедливість, мир, солідарність, здоровий патріотизм.
СКМ сповідує соціальний вибір. Ми виступаємо проти догматично усталених поглядів, заперечуємо таку соціальну політику, яка породжує бідність, життєву невпевненість, соціальну нерівність, конфлікти, бездуховність.
СКМ спрямовує свою діяльність на перетворення України у справді правову державу, яка б гарантувала участь молоді у громадсько-політичному житті, забезпечувала високий рівень освіти, зайнятості, культури й активності.
Нашим першочерговим завданням є домогтися об’єднанню прогресивних демократичних сил українського суспільства для виведення країни з кризи, посилення нашого впливу на владу, здобуття вагомих важелів для входження до владних органів на наступних парламентських виборах.
СКМ виходить з того, що саме молоде покоління є рушійною силою соціального, економічного і технологічного прогресу, і тому воно має право на високі очікування і надії щодо своєї Вітчизни.